Chyby při jízdě na trenažeru

Kalendář

Největší chyby při jízdě na trenažeru

Projděte si s námi nejčastější chyby, které můžete dělat při jízdě na trenažeru. Pokud si chybu uvědomíte, lze ji vždy napravit!!!

 

USTŘELENÍ SLAJDU

Nejvážnější chyba v technice, vyvarujte se i pouhému náznaku!

Chybně:

Zahájení záběru bez dostatečně zpevněného trupu. Odpor madla pak zbrzdí pohyb paží a horní části trupu a sedátko je v pohybu během záběru “předbíhá”. Ve snaze dohnat tuto ztrátu je pak přetěžována spodní část zad. Síla nohou není efektivně přenášena na madlo.

Náprava:

Věnujte pozornost správnému zahájení záběru. Ujistěte se, že se Vaše paty, kolena, hýždě, ramena a paže dávají do pohybu v jeden okamžik . Nezahajujte záběr za každou cenu výbušně. Snažte se tempo postupně roztáhnout za pomoci všech vyjmenovaných složek současně.

 

STRNULÝ POSEZ, KŘEČOVITÝ ÚCHOP

 

Chybně:

strnulý posez, zvednutá ramena, křečovité sevření madla, zatnuté zuby

Náprava:

Uvolněte se !!

Spusťte ramena, povolte sevřenou čelist, madlo uchopte lehce - do prstů.

Najděte si pohodlnou pozici na sedátku spíše v jeho přední části, případně si jej změkčete podložkou, seďte rovně na sedacích kostech, uvolněte paže a narovnejte je v loktech.

 

NÁVRAT - PŘEDČASNÉ ZVEDÁNÍ KOLEN

Asi nejčastější chyba, která se na lekcích objevuje - a to nejenom u nováčků. Je spolehlivým znakem špatného načasování návratu - veslař se do startovní polohy nedostane včas všemi částmi těla, což následně zapříčiní i špatné provedení záběru.

Chybně:

Předčasné ohýbání nohou v kolenou hned na začátku návratové fáze. Poznávací znamení: ruce s madlem musí dělat přes kolena oblouček. Někdy i oblouk..

Náprava:

Návrat vždy zahajují ruce s madlem, v průběhu tohoto pohybu se přidávají ramena a trup a teprve když jsou paže natažené a trup je v poloze předklonu, začínáme pomalu v rytmu ohýbat kolena, tělo už je prakticky připravené k zaveslování.

 

PŘEHNANÝ PŘEDKLON NA ZAČÁTKU TEMPA

Další poměrně častá chyba. Může předcházet a částečně i způsobovat “ustřelení sedátka”, popsané výše. Stejně jako tato chyba to je nesprávná technika zatěžující bederní oblast.

Chybně: 

Trup se dostává na začátku záběru do příliš hlubokého předklonu; záda se chybně kulatí v hrudní oblasti; holeně se mohou překlápět až za vertikálu; hlava a ramena se dostávají příliš nízko. Výsledkem je „oslabená“ pozice před začátkem záběru – a následně nadměrné namáhání bederní oblasti.

Náprava:

Mírný předklon trupu ve startovní pozici vychází z kyčlo -bederní oblasti; hlava je v prodloužení trupu; holeně jsou v max. poloze kolmo k zemi (nikdy ne více). Paže jsou vytažené spolu s rameny dopředu a uvolněné.

 

OHNUTÉ PAŽE V 1.FÁZI ZÁBĚRU

Tato chyba přetěžuje svaly na pažích a ty se pravděpodobně následující den připomenou svalovou bolesti. Zároveň snižuje efektivitu veslování. Paže se totiž zapojují ve fázi, kdy mají „pouze“ přenášet veškerou sílu nohou na madlo. Protože jsou nohy mnohem silnější než paže, absorbuje se část energie v loktech. Navíc práce paží chybí v poslední třetině záběru, kdy mají přitahovat madlo k tělu.

 

Chybně:

Paže buď již zahajují záběr ohnuté v loktech anebo se ohýbají okamžitě poté.

Náprava:

Záběr začínat s uvolněnými, přirozeně nataženými (vyvěšenými) pažemi. K odnaučení této chyby pomůže nesvírat madlo v dlaních příliš pevně (což je další chyba, která zbytečně bere sílu). Pro nácvik může pomoci veslovat chvíli s madlem drženými pouze třemi prsty – palcem, ukazovákem, prostředníkem.

 

PŘITAHOVÁNÍ TĚLA K MADLU

...místo madla k tělu na konci záběru.

Chybně:

Dotažení madla pažemi na konci záběru je doprovázeno pohybem trupu vpřed. Madlo přitom často končí v klíně namísto v úrovni žaludku či spodního konce hrudní kosti. To zkracuje záběr a hlavně nedovoluje využít energii trupu - při dotažení madla rukama k tělu do malého záklonu.

Náprava:

Poslední fáze záběru začíná těsně před natažením nohou, kdy je trup zhruba kolmo k zemi a ruce s madlem nad koleny. V ten moment zabírají paže a zároveň se dokončuje překlápění trupu a ,,došlápnutí“ nohou. 

 

PŘEDČASNÝ ZÁKLON PŘI ZÁBĚRU

Chybně:

Hodně častá chyba, která má 2 varianty:

- veslař téměř nepracuje trupem, během celého tempa zůstává v mírném záklonu, tzn. v této pozici i zahajuje každý záběr

- veslař se sice dostává správně do startovní polohy, záběr ale zahajuje překlápěním trupu a pohybem ramen, zatímco sedátko nejprve zůstává na místě, nebo ,což je horší ještě pokračuje v pohybu ke kotníkům, čímž se pohybuje vzad mnohem pomaleji nežli ramena

V obou případech zůstává nevyužitý silový potenciál nohou, druhá varianta pak navíc způsobuje přetížení spodní části zad.

Náprava:

Při správné pozici na začátku záběru jsou holeně kolmo k zemi, paty nadzvednuté, sedátko kousek za nimi, trup je zpevněný v mírném předklonu, který vychází z bederní oblasti - zbytek páteře je přirozeně ,,rovný“, hlava vztyčená, paže natažené, ramena vytažená za madlem. Na začátku záběru veslař “visí” na madle a zapojuje zároveň nohy a celé tělo, to znamená, že madlo, ramena i sedátko (nohy) se nejprve pohybují zároveň. Teprve v další fázi záběru se začíná překlápět trup vzad z bederní oblasti a na tento pohyb se nakonec napojuje dokončení tempa nohama a přitažením madla pažemi.

 

ZVEDNUTÉ LOKTY

Chybně:

Zvednuté lokty při dotažení madla v poslední fázi záběru, stejně jako zvednutá ramena, sice není nebezpečná chyba, způsobuje ale přetížení horní části trapézu a snižuje efektivitu tempa.

Náprava:

Lokty i ramena držte při veslování uvolněně, nezvedejte je! Při dotažení madla k tělu by předloktí, zápěstí i řetěz měly být zhruba v jedné rovině rovnoběžně s podlahou.

V této souvislosti je dobré občas zaměřit pozornost i na práci ramen - ve startovní pozici jsou vytažené za madlem dopředu, během záběru je ale tlačíme vzad. Spolu s překlápěním trupu vzad srovnáváme záda, zapojujeme mezilopatkové svaly (stahujeme lopatky k sobě) a na konci záběru máme “otevřený hrudník” a ramena zatlačená vzad. Mnemotechnická pomůcka - při dotažení madla by Vám za tělem měla projít v loketních jamkách rovná tyč.

zdroj: www.indoorrowing.cz