Články

Kalenář akcí

Regata byla pro Blesk úspěšná, získali jsme spoustu medailí.

Skif: Stanislav BAŠTECKÝ, Jan KVAPIL, Eliška PODRAZILOVÁ, Gabriela HARTMANOVÁ, Adéla HEJDOVÁ, Bára PODRAZILOVÁ, Ema STAROSTOVÁ, Angelika KOMATSELI, Zuzana METLICKÁ 

Dvojskif: Angelika KOMATSELI - Beáta VÍTOVSKÁ, Gabriela HARTMANOVÁ - Adéla HEJDOVÁ, Eliška PODRAZILOVÁ - Barbora PODRAZILOVÁ, Jakub KYNCL -  Roman KAŇA, Sára MEUEROVÁ - Tereza PAROULKOVÁ, Thomas NESENSOHN (společenství)

Párovka: Roman KAŇA, Jakub KYNCL, Jakub EBERT, Jan KVAPIL, Natália KRUCKÁ

Noncox: Kristýna SKLENÁŘOVÁ, Lucie JIŘINSKÁ, Kateřina KUČEROVÁ, Johana KUPKOVÁ - Angelika KOMATSELI, Beáta VÍTOVSKÁ, Tereza BUSINSKÁ, Linda SKÁLOVÁ - Thomas NESENSOHN (společenství)

více zde

pár fotek zde

sobotu 4.4.2015 proběhlo tradiční MČR na dlouhou trať v Hoříně. Toto mistrovství slouží i jako jeden z nominačních závodů , kterým se závodníci kvalifikují na kontrolní závody, které se pořádají za čtrnáct dní v Račicích. KZ slouží k určení reprezentačního výběru, který se pokusí nominovat na ME.

Pro juniorskou kategorii bylo toto klání zvláště pikantní, protože pořádáme juniorské mistrovství Evropy u nás a kdo by nechtěl startovat před domácím publikem.

U kluků se to podařilo čtyřem posádkám z pěti, což je super. Zároveň bych chtěl pogratulovat posádce TIKAL, JAKOUBEK za druhé místo na MČR - tato posádka se jako jediná připravuje v DUKLE Praha. Ostatní posádky připravuje ve VK BLESK trenér David Prošvic.

U děvčat je účast na KZ stoprocentní. To znamená obě dvě děvčata si vyjela účast na KZ. Tady bych chtěl maličko pochválit E.Flaissnerovou za předvedený výkon a oběma popřát hodně štěstí. Tyto děvčata připravuje Petr Vitásek,bývalý uzpěšný reprezentant

Dorostenci a dorostenky jeli také o nominaci na KZ a i tady se podařilo všem zavodníkům postoupit na KZ, k čemuž jim gratulujem.

U dospělých bych chtěl pogratulovat 2- LV Machač,Beneš za mistrovský titul - i tato dvojice se připravuje v resortním středisku Dukla Praha.

Na KZ byly dále nominovaní z dospělých ještě 2- Ž KUPKOVÁ,JIRÁSKOVÁ a 1x M PALKO

Všem jmenovaným přejem hodně štěstí v boji o nominace.

Kompletní výsledky na veslo.cz

 

Dušan Vičík 

Dne 23.3. proběhla Valná hromada Veslařského klubu Blesk. Na programu VH byla změna stanov a volba orgánů VK Blesk. Naštěští si členové uvědomili důležitost tohoto aktu a dorazili v počtu potřebném ke schválení nových stanov, takže po dlouhé době byla VH usnášeníschopná. 

Po krátké debatě došlo ke hlasování a VH schválila stanovy navržené D.Macháčkem a doplněné o připomínky výboru. VH hromada také schválila jejich doplnění o článek pojednávající o jejich platnosti a účinnosti. Celé znění stanov najdete zde.

Následně VH zvolila nového předsedu, kterým se stal Jaroslav Starosta ml. a následně VH schválila jeho kandidátku dalších členů výboru v následujícím složení:
Jáchym Martinek - hospodář
Dušan Businský - kapitán
Tereza Paroulková - tajemník
Marek Lorenc - STK
Filip Schmidt - správce lodí
Ondřej Gabriel - správce budov 

Strana 17 z 17