Články

21.9.2018 MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTU
22.-23. 9.2018 MISTROVSTVÍ ČR 2017 DRUŽSTEV A FINÁLE POHÁRU ČR 2015 VE VESLOVÁNÍ
28.9.2018 ČIKO CUP (Slapy)
29.9.2018 OTROKOVICKÉ SPRINTY
29.9.2018 POHÁR KLUBU VESLAŘŮ MĚLNICKÝCH 1881 PŘEBOR OKRESU MĚLNÍK
6.10.2018 HRADIŠŤSKÝ ŠESTIKILÁK
8.10.2018 VESLAŘSKÉ PONDĚLÍ
13.10.2018 HEAD OF PRAGUE
19.-20.10.2018 OSMY BRNO
20.10.2018 DISTANČNÍ ZÁVOD VE SKIFU O CENU J. ONDRÁKA A VE ČTYŘCE O CENU M. SUCHOPÁRA

Kalenář akcí

Ing. Stanislav Mattuš

*1881  –  †2.10.1914

Cílem tohoto článku je shrnout a podat maximum informací o člověku, který, byť za krátkou dobu, kterou mu osud přidělil, vykonal pro Veslařský klub Blesk mnoho dobré práce. Je samozřejmě velmi těžké psát o člověku, kterého známe pouze z dokumentů, starých více než 100 let, přesto lze tvrdit, že ing. Stanislav Mattuš byl zřejmě velmi obětavý, nadšený a kouzlu veslování propadlý, činný člen klubu od roku 1909.

V archivu Blesku se dochovala jeho přihláška do klubu a některé nedokončené rukopisy zde, jež svědčí o tom, že se zajímal o tehdejší veslování již před rokem 1912. Jeho vstup do aktivního veslování byl úspěšný. Jak píše Ferry Janiš v příspěvku do ročenky, vydané u příležitosti 50 letého výročí založení Veslařského klubu Blesk roku 1929: “Radostným překvapením pro přátele Blesku byl při mezinárodních závodech v Praze dne 7. VII. 1912 start čtyřky, sestavené z K. Šnajberka, ing. St. Mattuše, Fr. Poláka, Jar. Hörbingera, jež svěřila se v tréninku osvědčenému mistru starší školy Janu Kejřovi, který dovedl mužstvo na lodi Libuše vítězně k cíli v závodě čtyřek II.tř…“.


O jeho velkém zájmu o veslování a o záležitostech klubu svědčí i jeho aktivní činnost v řídících funkcích klubu: 1912 - zapisovatel, 1913 - kapitán, 24.1.1914 - na 34. Valné hromadě zvolen předsedou VK Blesk. Tato volba předsedy byla tehdy chápána jako převzetí řízení klubu mladou generací, ovšem za všeobecného souhlasu.

Velký zájem o veslování se u ing. Mattuše projevil i tím, že začal psát a popisovat historii Blesku i dějiny české veslařiny.  Některé fragmenty jeho rukopisů se dochovaly a jsou uvedeny v příloze tohoto článku, práce však byla krutě přerušena. Ing. Stanislav Mattuš padl v prvních dnech 1. světové války (2.10.1914) na srbském bojišti při přechodu Driny u Parašnice, kde byl dle vojenských archivů pochován. Uvádí se v hromadném hrobě u pilíře mostu. Při vší zaměstnanosti stačil ještě pracovat jako člen tehdejších veslařských korporací a orgánů. Byl členem Svazu Českých veslařských klubů. Dr. Bohumír Sládek, tehdejší významný člen Blesku, uvádí: „Současníci podléhali kouzlu jeho osoby a uznávali vděčně úspěchy jeho skrytých schopností organizačních a pracovních“.

Nový předseda debutoval na členské schůzi dne 7. března 1914 přednáškou „Veslařství u nás a v cizině“, která byla zajímavým fragmentem jeho díla „Historie veslařství“, které zůstalo tragickou smrtí nedokončeno. První válečná dopisnice opatřená razítkem K. k. Feldpostamt 33 došla F. Janišovi  4.10.1914, v níž odesílatel Ing. Stanislav Mattuš oznamuje svému příteli a členu klubu, že se na jižním bojišti u Parašnice setkal s členem klubu Dr. Malcem. Omlouvá se současně, že dosud nepsal a končí slovy „Nevím dne ani hodiny“. Za několik hodin po shledání se svým přítelem z Blesku klesl při přechodu Driny, zasažen srbskou střelou.

Sestavil z klubových materiálů:   Ivan Slaboch  23.11.2017